عملکرد قفس‌های پرورش ماهی با نانوذرات بهبود می‌یابد

عملکرد قفس‌های پرورش ماهی با نانوذرات بهبود می‌یابد

یکی از مشکلات رایج در پرورش ماهی با قفس‌های معلق در آب‌های آزاد، رشد زیست‌فیلم روی آن‌ها است. به تازگی محققان راهکاری برای کاهش رشد این زیست‌فیلم‌ها با کمک نانوذرات ارائه کرده‌اند.

1013