مدیر مسئول مجله نانو ساختار در شیمی: نشریه نانویی با ضریب اثربخشی دو رقمی داریم

مدیر مسئول مجله نانو ساختار در شیمی: نشریه نانویی با ضریب اثربخشی دو رقمی داریم

به گفته دکتر امید مرادی، مدیر مسئول و سردبیر مجله نانو ساختار در شیمی، این نشریه با کسب ضریب تاثیر دو رقمی، برای چهارمین سال پیاپی بالاترین ضریب اثربخشی در میان مجلات ایرانی را بدست آورده است.

406
کسب بالاترین ضریب تاثیر در بین نشریات ایرانی توسط یک نشریه نانویی/ ۵ نشریه نانویی در جمع نشریات دارای «ضریب تاثیر»

کسب بالاترین ضریب تاثیر در بین نشریات ایرانی توسط یک نشریه نانویی/ ۵ نشریه نانویی در جمع نشریات دارای «ضریب تاثیر»

در گزارش استنادی نشریات ۲۰۲۲ (Journal Citation Reports)، نشریه JNSC با کسب ضریب تاثیر ۱۰٫۱ برای چهارمین سال پیاپی موفق به کسب بالاترین IF در بین نشریات ایرانی شد و  ۴ نشریه نانویی ایران نیز برای اولین بار موفق به کسب ضریب تاثیر (ایمپکت فاکتور) شدند.

713
کسب بالاترین ضریب اثربخشی برای سومین سال پیاپی توسط نشریه نانویی JNSC

کسب بالاترین ضریب اثربخشی برای سومین سال پیاپی توسط نشریه نانویی JNSC

پایگاه اطلاعاتی علمی (WOS) Web of Science ، همه ساله گزارش استنادی نشریات (Journal Citation Reports) را منتشر می‌کند. در ۳۰ ژوئن سال جاری، JCR2022 منتشر شد که بر این اساس، Journal of Nanostructure in Chemistry با ضریب اثربخشی (Impact Factor) IF=8 برای سومین سال پیاپی موفق به کسب بالاترین IF در بین نشریات ایرانی شد. گفتنی است، ۱۵۶ نشریه از ایران در JCR2022 گزارش شده‌اند که در این فهرست تنها ۴۱ نشریه دارای ضریب اثربخشی (IF) هستند.

800
کسب بالاترین ضریب اثربخشی توسط نشریه  JNSC در بین نشریات ایرانی

کسب بالاترین ضریب اثربخشی توسط نشریه JNSC در بین نشریات ایرانی

نشریه Journal of Nanostructure in Chemistry (وابسته به دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهرقدس) که تحت حمایت ستاد نانو نیز است، موفق شد بالاترین ضریب اثربخشی (Impact Factor) را در بین نشریات ایرانی برای دومین سال پیاپی با IF=6.391 کسب نماید.

1328
کسب بالاترین ضریب اثربخشی در بین مجلات ایرانی  توسط مجله Journal of Nanostructure in Chemistry

کسب بالاترین ضریب اثربخشی در بین مجلات ایرانی توسط مجله Journal of Nanostructure in Chemistry

براساس گزارش استنادی مجلات (Journal Citation Reports) که هر سال در ماه ژوئن توسط پایگاه اطلاعاتی WOS منتشر می شود، مجله Journal of Nanostructure in Chemistry (وابسته به دانشگاه آزاد اسلامی واحدشهرقدس) موفق به کسب ضریب اثربخشی (Impact Factor)، ۴٫۰۷۷ شده است.

1472