چالش نوآوری: چالش فرمولاسیون هیدروژل رسانای چسبنده مورد استفاده در پد دستگاه TENS

چالش نوآوری: چالش فرمولاسیون هیدروژل رسانای چسبنده مورد استفاده در پد دستگاه TENS

توسعه فرمولاسیون هیدروژل رسانای چسبنده مورد استفاده در پد دستگاه TENS چالش جدیدی است که توسط شبکه تبادل و مجموعه مهر و مام میهن تدارک دیده شده است. ۲۰ اسفند آخرین مهلت برای ثبت‌نام این چالش است.

844