تمدید فراخوان حمایت از طرح‌های فناورانه توسعه محصولات و خدمات سالمندی

تمدید فراخوان حمایت از طرح‌های فناورانه توسعه محصولات و خدمات سالمندی

مرکز توسعه فناوری‌های راهبردی معاونت علمی، فناوری و اقتصاد دانش‌بنیان ریاست جمهوری با همکاری صندوق نوآوری و شکوفایی در آذر۱۴۰۲، اقدام به جذب طرح‌های فناورانه در حوزه توسعه محصولات و خدمات سالمندی کرده است.
این فراخوان با رویکرد حمایت از پژوهشگران، دانشجویان، اساتید و فناروان فعال در حوزه حمایت از طرح‌های فناورانه توسعه محصولات و خدمات سالمندی، برگزار شده است.

330