اوریگامی DNA برای تولید واکسن ضدسرطان به کار گرفته شد

اوریگامی DNA برای تولید واکسن ضدسرطان به کار گرفته شد

واکسن‌های ضدسرطان نوعی ایمونوتراپی بوده که نه تنها می‌تواند سلول‌های سرطانی را در بیماران از بین ببرد، بلکه از بازگشت و گسترش سرطان جلوگیری می‌کند. واکسن‌های ضدسرطان متعددی در کارآزمایی های بالینی مورد مطالعه قرار می گیرند ، اما با وجود نتایج اولیه امیدوارکننده، این واکسن‌ها هیچ‌گاه مورد استفاده قرار نمی گیرند.

152
جوهر چاپ سه‌بعدی با نانولوله‌کربنی ساخته شد

جوهر چاپ سه‌بعدی با نانولوله‌کربنی ساخته شد

محققان انستیتوی علوم و فناوری کره (KIST) جوهر الاستیک رسانایی ساخته‌اند که می‌تواند ساختارهای پشتیبانی خود را از هر جهت چاپ کند. این جوهر جدید از یک سیستم امولسیون برای دستیابی به جریان چاپ مورد نظر استفاده می‌کند و توسعه آن می‌تواند منجر به نوآوری‌های بی‌شماری در زمینه الکترونیکی کشش و پوشیدنی شود.

348