لایو صنعتی نانو: تجارب موفق صادراتی محصولات و خدمات دانش‌بنیان ایرانی به کشور ترکیه – ۲۲ تیرماه

لایو صنعتی نانو: تجارب موفق صادراتی محصولات و خدمات دانش‌بنیان ایرانی به کشور ترکیه – ۲۲ تیرماه

صفحه اینستاگرام نانو و صنعت، چهارشنبه ۲۲ تیرماه ۱۴۰۱، رأس ساعت ۹:۰۰ شب، با موضوع «مروری بر تجارب موفق صادراتی محصولات و خدمات دانش بنیان و فناورانه ایرانی به کشور ترکیه»، میزبان مدیر «مرکز فناوری‌های پیشرفته ایران و ترکیه – IHTTC » خواهد بود.

971