حمایت از ۱۰ تیم برگزیده مسابقه تحلیل داده ‏های نسل جدید توالی‌یابی

حمایت از ۱۰ تیم برگزیده مسابقه تحلیل داده ‏های نسل جدید توالی‌یابی

با به پایان رسیدن مسابقه‌ی تحلیل داده‌های نسل جدید توالی‌یابی (NGS)، تیم‌های برگزیده مشخص شدند و ۱۰ تیم راه یافته به مرحله‌ی نهایی برای تجاری‌سازی و توسعه‌ی کسب و کار خود مورد حمایت قرار گرفتند.

1192