غرفه‌ی مجمع اقتصاد نانو مسابقه‌ی عکاسی اینستاگرامی برگزار می‌کند

غرفه‌ی مجمع اقتصاد نانو مسابقه‌ی عکاسی اینستاگرامی برگزار می‌کند

غرفه‌ی مجمع اقتصاد نانو در راستای معرفی هر چه بیشتر این مجمع و در آستانه‌ی برگزاری ششمین دوره‌ی مجمع اقتصاد فناوری نانو، اقدام به برگزاری مسابقه‌ی عکاسی اینستاگرامی کرده‌است.

1445