برگزاری آزمون‌های آزمایشی آمادگی مسابقه نانو در سایت آموزش فناوری نانو

برگزاری آزمون‌های آزمایشی آمادگی مسابقه نانو در سایت آموزش فناوری نانو

در راستای آمادگی هرچه بیشتر شرکت‌کنندگان ششمین مسابقه ملی فناوری نانو و زمینه‌سازی یک برنامه‌ریزی منظم برای مطالعه و ارزیابی یادگیری کاربران، همچون سال‌های گذشته، سایت آموزش نانو آزمون‌های آزمایشی را برگزار می‌کند.

2435
آیین نامه ارزیابی نهادهای ترویجی فعال در ششمین مسابقه ملی فناوری نانو منتشر شد

آیین نامه ارزیابی نهادهای ترویجی فعال در ششمین مسابقه ملی فناوری نانو منتشر شد

ستاد توسعه فناوری نانو در راستای حمایت از فعالیت‌های ترویجی و آموزشی فناوری‌نانو، نهادهای ترویجی مشارکت‌کننده در برگزاری مسابقه دانشجویی فناوری نانو را ارزیابی می‌کند. مطابق آیین نامه، ارزیابی فعالیت‌ها در سه مولفۀ کمّی، کیفی و اجرایی برای یک دوره برگزاری

1182
۱۳ مهرماه؛ آغاز ثبت‌نام ششمین مسابقه ملی فناوری نانو

۱۳ مهرماه؛ آغاز ثبت‌نام ششمین مسابقه ملی فناوری نانو

ثبت‌نام ششمین مسابقه ملی فناوری نانو از روز، ۱۳ مهرماه ۱۳۹۴، آغاز شد. همزمان با آغاز ثبت‌نام، رقابت نهادهای ترویجی در ثبت‌نام و آموزش دانشجویان با برگزاری دوره‌های آموزشی آمادگی مسابقه نانو نیز از سر گرفته خواهد شد.

1286
اسامی نهادهای ترویجی برتر فعال پنجمین مسابقه فناوری نانو اعلام شد

اسامی نهادهای ترویجی برتر فعال پنجمین مسابقه فناوری نانو اعلام شد

ستاد ویژه توسعه فناوری نانو، اسامی ۱۰ نهاد ترویجی برتر فعال در پنجمین مسابقه ملی فناوری نانو را اعلام کرد. بر این اساس، از میان ۱۰۹ نهاد ترویجی فعال در این مسابقه، ۱۰ نهاد ترویجی به عنوان نهاد برتر اعلام شدند.

2282