نانوذرات استنشاقی برای درمان مشکلات ریوی مورد بررسی قرار گرفته‌اند

نانوذرات استنشاقی برای درمان مشکلات ریوی مورد بررسی قرار گرفته‌اند

دانشمندان به بررسی نانوذرات به‌عنوان عاملی برای استنشاق و درمان مشکلات ریوی پرداخته‌اند و برخی از این نانوذرات نیز به صورت دارو به مرحله تجاری‌سازی رسیده است. Alveofact یک داروی استنشاقی لیپوزومی است.

330