مشکل تشکیل دندریت درون باتری لیتیوم حل شد

مشکل تشکیل دندریت درون باتری لیتیوم حل شد

محققان در مرکز تحقیقات باتری موسسه تحقیقات الکتروتکنولوژی کره (KERI) ساختار کربنی متخلخل با یک هسته توخالی ایجاد کردند که جاذب لیتیوم است. آن‌ها تعداد کمی نانوذرات طلا با میل ترکیبی به لیتیوم در داخل این هسته ایجاد کردند که در باتری‌های لیتیومی برای جلوگیری از تشکیل دندریت قابل استفاده است.

791