امکان استفاده از نیترید بور در ولی‌ترونیک

امکان استفاده از نیترید بور در ولی‌ترونیک

ولی‌ترونیک یکی از حوزه‌های صنعت نیمه‌هادی است که در آن از دستکاری باند هدایت و ظرفیت مواد برای توسعه محصولات استفاده می‌شود. به تازگی محققان ژاپنی نشان دادند که ساختار نیترید بور هگزاگونالی/گرافن می‌تواند در ولی‌ترونیک استفاده شود.

789