سنتز نانوساختار ویژه‌ای از دی‌اکسید منگنز به‌منظور استفاده در کاتالیست‌ها

سنتز نانوساختار ویژه‌ای از دی‌اکسید منگنز به‌منظور استفاده در کاتالیست‌ها

محققان روشی را برای سنتز دی‌اکسید منگنز به‌منظور استفاده از آن در کاتالیست‌ها ارائه نمودند. با این روش می‌توان دی‌اکسید منگنز با ساختار متخلخل ایجاد کرد که در تولید زیست‌پلاستیک‌ها از اهمیت زیادی برخوردار است.

915