سیال حاوی نانومواد، مناسب برای جداسازی گازها

سیال حاوی نانومواد، مناسب برای جداسازی گازها

دانشمندان به‌تازگی سیالات متخلخلی ساخته‌اند که می‌تواند برای جداسازی کارآمد گازها استفاده شود. نانوذرات با قابلیت جداسازی مولکول‌های گازی با اندازه‌های مختلف، به‌صورت کاملا توزیع شده در یک حلال قرار می‌گیرند. این سیال‌های متخلخل ممکن است درون غشاها به‌کار رفته تا بتوان از آن برای جداسازی پروپن از مخلوط گازها استفاده کرد. این فناوری را می‌توان جایگزین تقطیر کرد که فرایندی با مصرف انرژی بالا است.

615