طراحی نانوذرات حامل ژن برای کمک به درمان بیماری‌های چشم

طراحی نانوذرات حامل ژن برای کمک به درمان بیماری‌های چشم

برخی بیماری‌های چشم را باید با ژن‌درمانی درمان کرد، در حال حاضر از ویروس‌ها برای انتقال ژن استفاده می‌شود که مشکلات و محدودیت‌هایی دارند. به‌تازگی نانوذراتی ساخته شده است که می‌توانند ژن‌ها را به سلول‌های چشم برسانند.

981