مولکول مصنوعی ساخته شده که همانند نمونه واقعی آن رفتار می‌کند

مولکول مصنوعی ساخته شده که همانند نمونه واقعی آن رفتار می‌کند

دانشمندان دانشگاه رادبود مولکول‌های مصنوعی ایجاد کرده‌اند که شبیه مولکول‌های آلی واقعی هستند. به لطف همکاری محققان به سرپرستی الکس خواجتوریانس و دانیل وگنر، اکنون آنها می‌توانند با استفاده از مولکول‌های مصنوعی رفتار مولکول‌های واقعی را شبیه‌سازی کنند. به این ترتیب، این گروه می‌توانند خواص مولکول‌ها را با روش‌هایی که به طور معمول دشوار هستند، تغییر داده و نحوه تغییر مولکول‌ها را بهتر درک کنند.

217