در مورد مکسین‌ها چه می‌دانید؟

در مورد مکسین‌ها چه می‌دانید؟

بعد از کشف خواص فیزیکی غیرمعمول گرافن با یک یا چند لایه اتمی در سال ۲۰۰۴، نانومواد دوبعدی توجه محققان را چنان به خود جلب کردند که تحقیقات به سرعت بر روی انواع آن‌ها گسترش یافت. این اکتشاف نظرها را به سمت مواد دوبعدی غیر از گرافن نیز جلب کرد و به سرعت منجر به لایه‌لایه کردن و شناسایی سایر موادی که پیش‌ماده‌هایی با ساختار لایه‌ای داشتند، شد.

2352