عرضه مکمل لبنی که می‌تواند دردهای معده را تسکین دهد

عرضه مکمل لبنی که می‌تواند دردهای معده را تسکین دهد

به تازگی در بازار کره، محصولی لبنی وارد بازار شده که به عنوان مکمل غذایی از خانواده شیر بوده که حاوی کورکومین در مقیاس نانو است. این محصول برای مقابله با زخم معده و دردهای مزمن معده و همچنین از بین بردن باکتری‌های معده قابل استفاده است.

203