استفاده از نانولیپوزوم برای تصویربرداری از میکروربات‌ها در بدن

استفاده از نانولیپوزوم برای تصویربرداری از میکروربات‌ها در بدن

میکروربات‌ها پتانسیل ایجاد انقلاب در پزشکی را دارند. محققان مرکز سیستم‌های یادگیری ETH در ماکس پلانک به تازگی روشی برای تصویربرداری ارائه کرده‌اند که با استفاده از آن، می‌توان میکروربات‌هایی با اندازه سلول را به صورت جداگانه و با وضوح بالا در یک موجود زنده تشخیص داد.

71
ساخت شناگران کوچک برای حمل مواد دارویی

ساخت شناگران کوچک برای حمل مواد دارویی

تیمی به سرپرستی مینگمینگ وو، استاد مهندسی زیست‌شناسی و محیط‌زیست در دانشکده کشاورزی و علوم زیستی دانشگاه کرنل، روبات‌هایی با اندازه‌ای در ابعاد یک سلول ایجاد کردند که می‌توانند توسط امواج فراصوت هدایت شوند. این شناگران میکرو روباتیک، علیرغم اندازه کوچکی که دارند، حرکات آن‌ها از باکتری‌ها و اسپرم الهام گرفته و می‌توانند در آینده، ابزار جدیدی برای تحویل دارویی هدفمند باشند.

157