اگر از آمپول و سرنگ هراس دارید، این خبر را بخوانید

اگر از آمپول و سرنگ هراس دارید، این خبر را بخوانید

میکروسوزن‌ها جایگزین خوبی برای سرنگ‌ها رایج هستند. به تازگی محققان نشان دادند که پوشش‌دهی سطح این میکروسوزن‌ها با نانوذرات می‌تواند بار آلودگی میکروبی را در این سوز‌ن‌ها به شدت کم کند. در واقع در کنار بدون درد بودن فناوری میکروسوزن، آنتی‌باکتریال شدن این میکروسوزن‌ها، مزیت جدیدی به مزایای این فناوری نوظهور اضافه می‌کند.

281
تزریق ایمن با میکروسوزن‌هایی حاوی نانوذرات نقره

تزریق ایمن با میکروسوزن‌هایی حاوی نانوذرات نقره

پژوهشگران وصله‌های حاوی میکروسوزن در ابعاد ۷۰۰ میکرون ساختند. آن‌ها درون این میکروسوزن‌ها، واکسن و نانوذرات نقره پر کردند که این کار موجب از بین‌رفتن باکتری‌ها در منطقه تزریق می‌شود. این وصله امکان عفونت در اثر تزریق با سوزن آلوده را کاهش می‌دهد.

1381