گرافن برای تصویربرداری با TEM از ذرات مختلف به کار گرفته شد

گرافن برای تصویربرداری با TEM از ذرات مختلف به کار گرفته شد

اگر نانوذرات طلا را در یک پوسته گرافن قرار دهید، می‌توانید مولکول‌های موجود در سطح طلا را با میکروسکوپ الکترونی، حتی در یک مایع مشاهده کنید. این همان چیزی است که یک تیم تحقیقات بین‌المللی در نشریه Nature Chemistry به چاپ رسانده است.

77
گاز یک بُعدی دیده‌اید؟

گاز یک بُعدی دیده‌اید؟

برای اولین بار، دانشمندان با موفقیت اتم‌های کریپتون (KR)، را در داخل یک نانولوله کربنی به دام انداختند تا با این کار یک گاز یک بعدی تشکیل دهند. این شرایط امکان مطالعه رفتار گازها را زیر میکروسکوپ فراهم می‌کند.

152