از میکروقطره برای تشخیص دقیق بیماری استفاده خواهد شد

از میکروقطره برای تشخیص دقیق بیماری استفاده خواهد شد

تیمی از محققان دانشگاه صنعتی نانیانگ سنگاپور میکروقطره‌هایی ایجاد کرده‌اند؛ این میکروقطره‌ها زمانی که تحت تابش نور لیزر قرار می‌گیرند، امکان شناسایی نشانگرهای زیستی پروتئین و ویروسی در آن‌ها فراهم می‌شود. این روش را می‌توان برای تشخیص انواع بیماری‌های خاص به کار برد.

68