همکاری ایران و نامیبیا در حوزه آموزش و پژوهش نانو

همکاری ایران و نامیبیا در حوزه آموزش و پژوهش نانو

شنبه ۲۶ خرداد ۱۴۰۳ جلسه‌ای با حضور مشاور ویژه رئیس جمهور نامیبا و دبیر ستاد توسعه فناوری‌نانو در محل ستاد برگزار شد که در آن پیشنهاد همکاری ایران و نامیبیا در بخش آموزش و پژوهش نانو مطرح شد.

261