کدام برای تصفیه آب مناسب‌تر است: نانوحباب ازن یا کلر

کدام برای تصفیه آب مناسب‌تر است: نانوحباب ازن یا کلر

پس از استفاده از فناوری نانوحباب ازن توسط شرکت نانو حباب انرژی در تصفیه‌خانه‌ی آب ساوه، سوالاتی پیرامون اهمیت نانوحباب ازن در تصفیه آب مطرح شد و همچنین جایگزینی کلر با نانوحباب ازن در جامعه علمی و دانشگاهی بیشتر مورد توجه قرار گرفت. در اینجا به بررسی اجمالی ویژگی‌های ازن و کلر در تصفیه آب پرداخته می‌شود.

145