دانشگاه تربیت مدرس: رفع مشکل اساسی استفاده تجاری از  نانوحسگرها

دانشگاه تربیت مدرس: رفع مشکل اساسی استفاده تجاری از نانوحسگرها

محققان دانشگاه تربیت مدرس با معرفی یک روش نوین برای ساخت الکترود با ترکیب دو روش بخار فیزیکی و الکتروشیمیایی با قابلیت رشد انتخاب‌پذیر نانوساختار‌ها و کنترل فرایند هسته‌زایی آن‌ها به توسعه کاربرد تجاری نانوحسگرها کمک کردند.

153
نانوحسگری که استرس را از روی عرق بدن تشخیص می‌دهد

نانوحسگری که استرس را از روی عرق بدن تشخیص می‌دهد

استارت‌آپ ایکس‌سنسیو (Xsensio) با همکاری مهندسان EPFL، یک سیستم پوشیدنی ساختند که می‌تواند به‌طور مداوم غلظت کورتیزول، هورمون استرس را در عرق انسان اندازه‌گیری کند. دستگاه آن‌ها در نهایت می‌تواند به پزشکان کمک کند تا شرایط مرتبط با استرس مانند فرسودگی شغلی و چاقی را درک و درمان کنند.

154