نانوذرات الماس در آینده می‌تواند انواع هیدروکربن و آمونیاک تولید کنند؟

نانوذرات الماس در آینده می‌تواند انواع هیدروکربن و آمونیاک تولید کنند؟

نانوذرات الماس می‌توانند به عنوان فوتوکاتالیست‌های ارزان‌قیمت استفاده شوند. اما تاکنون، برای فعال شدن این نانوذرات، نور UV با انرژی بالا لازم بود. کنسرسیوم دیاکت (Diacat) مواد مختلفی از جنس نانوالماس را تولید و بررسی کرده است.

452