یادگیری ماشینی سنتز نانوذرات اکسیدآهن را ساده‌تر و دقیق‌تر کرد

یادگیری ماشینی سنتز نانوذرات اکسیدآهن را ساده‌تر و دقیق‌تر کرد

برای جلوگیری از کارهای تکراری و هدر رفت وقت و انرژی، محققان مدل یادگیری ماشینی را برای سنتز نانوذرات اکسیدآهن به کار گرفتند. این مدل هوش مصنوعی با بررسی شرایط مختلف احتمالی، بهترین مسیر برای سنتز را پیشنهاد داده و ویژگی محصول تولید شده را نیز پیش‌بینی می‌کند.

77