مطالعه تنوع ساختار نانوذرات در حین تشکیل ابرشبکه

مطالعه تنوع ساختار نانوذرات در حین تشکیل ابرشبکه

ساختار اتخاذ شده توسط نانوذرات سولفید سرب معمولا به‌طور شگفت‌انگیزی هنگام جمع شدن برای تشکیل ابرشبکه‌ها مرتب تغییر می‌کند. تیمی به سرپرستی گرهارد گروبل، خود سازماندهی و خودآرایی این نانوذرات نیمه‌هادی را در زمان واقعی مشاهده کردند.

844