نانودوربینی برای مشاهده واکنش‌های شیمیایی

نانودوربینی برای مشاهده واکنش‌های شیمیایی

محققان با چسب مولکولی یک دوربین کوچک ساخته‌اند که به آن‌ها اجازه می‌دهد واکنش‌های شیمیایی را در زمان واقعی مشاهده کنند. با استفاده از این دوربین، آن‌ها توانستند شکل‌گیری گونه‌های رادیکال-مولکولی با الکترون جفت نشده را مشاهده کنند.

133
تشخیص چند دقیقه‌ای وجود مواد مخدر با فناوری‌ نانو

تشخیص چند دقیقه‌ای وجود مواد مخدر با فناوری‌ نانو

شرکت ریز زیست تراشه فناوران، حسگر تشخیص مواد مخدر تولید کرده است. در این حسگرها که از نانوذرات طلا استفاده شده، تشخیص مواد مخدر نظیر شیشه، هروئین، مورفین، کوکائین و کدئین در زمانی کمتر از ۵ دقیقه در پایانه‌های داخل شهری و مرزی و گیت‌های هواپیمایی امکان‌پذیر است.

219