محافظت از گیاهان با کمک نانوذراتی که از گیاهان به‌دست آمده!

محافظت از گیاهان با کمک نانوذراتی که از گیاهان به‌دست آمده!

محققان دانشگاه فدرال بالکتیک کنت ایمانوئل (IKBFU) فناوری جدیدی ارائه کردند که در آن عصاره گیاهی برای تولید نانوذرات مغناطیسی با خواص ضدقارچی استفاده می‌شود. این نانوذرات، گیاهان را در برابر قارچ‌ها و عوامل بیماری‌زا محافظت می‌کند.

276
کیت استخراج RNA از نمونه بزاق یا مخاط بینی بیمار

کیت استخراج RNA از نمونه بزاق یا مخاط بینی بیمار

شرکت اگاپه داینستیکس (Agappe Diagnostics) در مسیر تجاری‌سازی کیت استخراج RNA با کمک نانوذرات مغناطیسی است تا تولید تجاری این کیت‌ها انجام شود. این کیت می‌تواند RNA مورد نیاز برای تشخیص ویروس کرونا را در اختیار پزشکان قرار دهد تا آن‌ها از این RNA و با کمک تست‌های PCR و LAMP اقدام به تشخیص ویروس کرونا از روی نمونه بزاق یا مخاط بینی بیمار کنند.

634