توان طراحی محصول براساس نیاز مشتری را داریم

توان طراحی محصول براساس نیاز مشتری را داریم

مدیرعامل شرکت پیشگامان فناوری آسیا می‌گوید که این شرکت از توانمندی طراحی محصول براساس نیاز مشتری برخوردار است. شرکت پیشگامان فناوری آسیا چند سالی است که نانورنگ‌های ترافیکی خود را به بازار داخلی عرضه کرده و این رنگ‌ها در حال حاضر در جاده‌ها و خیابان‌ها مورداستفاده قرار می‌گیرند.

1306