اروپا و ژاپن بزرگ‌ترین مصرف‌کنندگان نانوزیرکونیا در جهان

اروپا و ژاپن بزرگ‌ترین مصرف‌کنندگان نانوزیرکونیا در جهان

بازار نانوزیرکونیا در سال ۲۰۲۵ با رشد ۰٫۲ درصدی به رقم ۸۳۰ میلیون دلار خواهد رسید. در حال حاضر اروپا و ژاپن بزرگ‌ترین مصرف‌کنندگان نانوزیرکونیا در جهان هستند. این دو روش، هیدروترمال و رسوب‌دهی برای تولید صنعتی نانوزیرکونیا استفاده می‌شود.

843