تبدیل تهدید به فرصت: استفاده از سم برای ساخت نانوزیست ‌حسگر

تبدیل تهدید به فرصت: استفاده از سم برای ساخت نانوزیست ‌حسگر

برخی باکتری‌ها سمی را آزاد می‌کنند که منافذی روی سلول‌های دیگر ایجاد می‌کند. دانشمندان دریافته‌اند که با استفاده از منافذ ایجاد شده در اثر آئرولیسین و مهندسی ژنتیک آن‌ها می‌توان از آن به‌عنوان یک حسگر با قدرت تفکیک بالا برای تشخیص DNA و پروتئین استفاده کرد.

1217
ترکیب فناوری‌های دو شرکت برای تولید نانوحسگر تشخیص ژنوم

ترکیب فناوری‌های دو شرکت برای تولید نانوحسگر تشخیص ژنوم

شرکت کاردیا برای توسعه حسگرهای ژنوم با شرکت نانوسنس ادغام شد. با این کار فناوری تراشه کریسپر نانوسنس با فناوری نانوزیست‌حسگری شرکت کاردیا ترکیب می‌شود تا ابزاری برای تشخیص جهش‌های ژنتیکی ارائه شود.

1449