همکاری برای استفاده از نانولوله‌های کربنی در صنعت باتری

همکاری برای استفاده از نانولوله‌های کربنی در صنعت باتری

صنایع دایکین در ژاپن با همکاری شرکت او‌سی‌اس‌آی‌ال که بزرگترین تولیدکننده نانولوله‌کربنی در جهان است، به‌دنبال توسعه فناوری بوده که در آن از نانولوله‌های کربنی در ساخت باتری استفاده شود.

210
توسعه نسل جدید باتری‌های کارآمد با کمک نانولوله‌های کربنی

توسعه نسل جدید باتری‌های کارآمد با کمک نانولوله‌های کربنی

شرکت جانسون متی و شرکت توماس سوان و مرکز CPI با همکاری یکدیگر در صدد استفاده از فناوری‌ نانو به‌منظور توسعه باتری‌های جدید هستند. آن‌ها به دنبال استفاده از نانومواد کربنی نظیر نانولوله‌های کربنی برای تولید باتری‌های کارامدتر هستند.

93
توزیع نانولوله‌های کربنی در صنایع ترکیه به ویژه خودروسازی

توزیع نانولوله‌های کربنی در صنایع ترکیه به ویژه خودروسازی

یکی از شرکت‌های تولیدکننده نانولوله‌های کربنی با انعقاد قراردادی، توزیع این نانولوله‌ها را در کشور ترکیه آغاز کرده است تا از این نانومواد در صنایع مختلف، نظیر خودروسازی استفاده شود.

107