ثبت پتنتی که انتقال حرارت در تجهیزات بزرگ را تسهیل می‌کند

ثبت پتنتی که انتقال حرارت در تجهیزات بزرگ را تسهیل می‌کند

شرکت گرافن کامپوزیتز (Graphene Composites) اعلام کرد که پتنت این شرکت در بخش سیستم‌های مدیریت حرارتی مورد تایید قرار گرفته است. در این پتنت شیوه مهندسی و طراحی نوع نانوماده خودتوان (self-powered) تشریح شده است که می‌تواند انتقال انرژی حرارتی را با کارایی بالا و بهتر از مواد دیگر انجام داده و محافظت بهتری از خودروها صورت گیرد.

77