همکاری مشترک برای استفاده از نانومیله‌طلا در تشخیص بیماری عفونی

همکاری مشترک برای استفاده از نانومیله‌طلا در تشخیص بیماری عفونی

سونا نانوتک (Sona Nanotech) همکاری مشترکی با شرکت اولم داینستیکس (OLM Diagnostics) آغاز کرده تا نانومیله‌های طلای خود را برای تولید کیت‌های تشخیص بیماری‌های عفونی در اختیار شرکت اولم داینستیکس قرار دهد.

1273