با نانوژنراتورها، دستگاه‌های الکترونیکی از نظر انرژی خودکفا می‌شوند

با نانوژنراتورها، دستگاه‌های الکترونیکی از نظر انرژی خودکفا می‌شوند

پژوهشگران با توسعه ابزاری جدید که قابلیت تولید انرژی را با استفاده از خواص پیزوالکتریک و تریبوالکتریک دارد، قدمی به سوی خودکفایی ادوات الکترونیکی و بی‌نیازی از باتری برداشتند.

323
استفاده از پسماند کشاورزی برای حذف آلودگی رنگ‌های شیمیایی

استفاده از پسماند کشاورزی برای حذف آلودگی رنگ‌های شیمیایی

پژوهشگران بخش فناوری‌ نانو پژوهشگاه بیوتکنولوژی کشاورزی ایران با استفاده از بیوپلیمر نشاسته، موفق به تولید نانوکامپوزیت پلیمری زیست‌سازگار و کارآمد به عنوان جاذب‌های گزینش‌پذیر با ظرفیت جذب بسیار برای رنگ‌های شیمیایی کاتیونی شدند. هدف اصلی این طرح کاربرد این ترکیبات در تهیه فرمولاسیون‌های کود اوره آهسته رهش بوده است.

606