رونمایی از کتاب نانو برای زندگی

رونمایی از کتاب نانو برای زندگی

یکی از سوالات مهم در فناوری‌های نوظهور نظیر فناوری‌نانو این است که این فناوری‌ها چه تاثیری روی زندگی مردم دارند. کتابی با عنوان «نانو برای زندگی» در دوازدهمین جشنواره فناوری‌نانو رونمایی خواهد شد که به دنبال پاسخ این سوالات است.

1158
نانو برای جامعه، بررسی جنبه‌های اجتماعی فناوری‌نانو در دوازدهمین جشنواره فناوری‌نانو

نانو برای جامعه، بررسی جنبه‌های اجتماعی فناوری‌نانو در دوازدهمین جشنواره فناوری‌نانو

ستاد توسعه فناوری‌نانو در دوازدهمین جشنواره فناوری‌نانو از کتاب اثرگذاری محصولات نانویی بر زندگی رونمایی می‌کند. بررسی جنبه‌های اجتماعی فناوری‌نانو یکی از برنامه‌های این ستاد در طول سال‌های گذشته بوده که در این نمایشگاه تلاش می‌شود تا با بازخوردگیری از مردم، نظرات آن‌ها در شناخت بیشتر اثرات این فناوری بر زندگی مردم لحاظ شود.

819