توسعه نانوماشین‌های خودکار با الهام از طبیعت

توسعه نانوماشین‌های خودکار با الهام از طبیعت

محققان دانشگاه نیوساوث ولز با الهام از برهمکنش بین مولکول‌ها در طبیعت، ماشین‌های چندمنظوره در مقیاس نانو مهندسی کردند. آنها در این پروژه از اوریگامی DNA برای ایجاد نانوماشین استفاده کردند.

810