فولرن فلزی ساخته شد!

فولرن فلزی ساخته شد!

با استفاده از ۱۲ اتم طلا، ۲۰ اتم آنتیموان و یک اتم پتاسیم، دانشمندان ساختار فولرین مانندی را طراحی کردند. این ساختار به گونه‌ای است که اتم پتاسیم در مرکز ساختار قرار دارد.

144