دانشگاه آزاد اراک: تولید نقاط کربنی فلورسانس‌کننده با پوشش پلیمری برای استفاده در حسگرهای هوشمند

دانشگاه آزاد اراک: تولید نقاط کربنی فلورسانس‌کننده با پوشش پلیمری برای استفاده در حسگرهای هوشمند

محققان دانشگاه آزاد اسلامی اراک در قالب یک طرح پسادکتری موفق به تهیه نقاط کربنی فلورسانس‌کننده با پوشش پلیمرهای پاسخگو به محرک جهت استفاده در حسگرها شدند.

282
راهکاری که کشت سویا در شرایط خشکسالی را امکان‌پذیر می‌کند

راهکاری که کشت سویا در شرایط خشکسالی را امکان‌پذیر می‌کند

در مقاله‌ای که به تازگی در مجله ACS Nano منتشر شده است، محققان در مورد کاربرد نقاط کربنی برای افزایش فراهمی زیستی نیتروژن در رشد سویا و کیفیت تغذیه تحت تنش خشکی بحث کردند. به نظر می‌رسد که نقاط کربنی باعث افزایش فراهمی زیستی نیتروژن در محصولات سویا می‌شود.

533