راهکاری که کشت سویا در شرایط خشکسالی را امکان‌پذیر می‌کند

راهکاری که کشت سویا در شرایط خشکسالی را امکان‌پذیر می‌کند

در مقاله‌ای که به تازگی در مجله ACS Nano منتشر شده است، محققان در مورد کاربرد نقاط کربنی برای افزایش فراهمی زیستی نیتروژن در رشد سویا و کیفیت تغذیه تحت تنش خشکی بحث کردند. به نظر می‌رسد که نقاط کربنی باعث افزایش فراهمی زیستی نیتروژن در محصولات سویا می‌شود.

212