گامی به سوی استفاده صنعتی از نقاط کوانتومی در پنل‌های خورشیدی

گامی به سوی استفاده صنعتی از نقاط کوانتومی در پنل‌های خورشیدی

شرکت یوبی‌کیودی (UbiQD) که در حوزه نقاط کوانتومی فعالیت دارد به تازگی توافق‌نامه توسعه مشترک با شرکت فرست سولار (First Solar) امضا کرده است. براساس این قرارداد قرار است امکان استفاده از نقاط کوانتومی در پنل‌های خورشیدی بررسی شود.

72
رکورد بالاترین کارایی سلول‌های خورشیدی حاوی نقاط کوانتومی شکست

رکورد بالاترین کارایی سلول‌های خورشیدی حاوی نقاط کوانتومی شکست

با استفاده از نقاط کوانتومی، کارایی سلول‌های خورشیدی به بیش از ۱۸ درصد رسید. این دستاورد یک پیشرفت فناورانه در توسعه سلول‌های خورشیدی است که می‌تواند جهشی در مسیر تجاری‌سازی نسل جدیدی از سلول‌های خورشیدی ایجاد کند.

149
نقاط کوانتومی به کمک سیستم ایمنی بدن می‌آیند؛ هدف: از بین بردن تومور سرطانی

نقاط کوانتومی به کمک سیستم ایمنی بدن می‌آیند؛ هدف: از بین بردن تومور سرطانی

محققان نسل جدیدی از نانوزیم‌ها را ساخته‌اند که عاری از فلز بوده و می‌تواند جایگزین مناسبی برای داروهای شیمی‌درمانی فعلی باشند. در این پروژه آن‌ها از نقاط کوانتومی کربنی (GQDs) استفاده کردند.

248