از نمایشگاه نانوتک ژاپن ۲۰۲۴ چه خبر؟

از نمایشگاه نانوتک ژاپن ۲۰۲۴ چه خبر؟

در گزارش هئیت ایرانی که از نمایشگاه نانوتک ژاپن بازدید کرده بودند نکات جالب توجهی به چشم می‌خورد که از جمله آن می‌توان به رسوخ هوش مصنوعی در تجهیزات نانویی و عرضه ادوات کوانتومی در این نمایشگاه اشاره کرد.

376