برگزاری جلسه توجیهی برنامه اعزام هیئت تجاری به نمایشگاه نانوکره ۲۰۲۴

برگزاری جلسه توجیهی برنامه اعزام هیئت تجاری به نمایشگاه نانوکره ۲۰۲۴

جلسه توجیهی برنامه اعزام هیئت تجاری ایران به نمایشگاه نانوکره ۲۰۲۴، روز چهارشنبه ۶ تیرماه ۱۴۰۳ با حضور ۱۶ شرکت صادراتی و مسئولان دبیرخانه اعزام در محل ستاد ویژه توسعه فناوری نانو برگزار شد.

82