نمایشگاه کشاورزی و ساختمان در عراق با حضور نمایشگاه‌های بین‌المللی فارس برگزار می‌شود

نمایشگاه کشاورزی و ساختمان در عراق با حضور نمایشگاه‌های بین‌المللی فارس برگزار می‌شود

نمایشگاه صنعت کشاورزی و صنایع غذایی به همراه نمایشگاه صنعت ساختمان و زیرساخت عراق از تاریخ ۲۸ تا ۳۱ شهریور ماه در بصره برگزار می‌شود.حضور هدفمند بر اساس نیاز سنجی‌های انجام شده در نمایشگاه بصره زمینه‌ساز عقد قراردادهای تجاری ما بین تولیدکنندگان و تُجار و متقاضیان کالاها و خدمات بخش کشاورزی و ساختمان ایرانی خواهد شد.

232