باکتری‌ها برای ما رشته سیم رسانا می‌سازند!

باکتری‌ها برای ما رشته سیم رسانا می‌سازند!

رشته‌های پروتئینی مهندسی‌شده که در ابتدا توسط باکتری‌ها تولید می‌شدند توسط دانشمندان برای بهبود رسانایی الکتریسیته اصلاح شده‌اند. در مقاله‌ای که به تازگی در مجله Small منتشر شده است، محققان نشان دادند نانوسیم‌های پروتئینی، که با افزودن یک ترکیب زیستی به نام «هِم» اصلاح شده‌اند، می‌توانند الکتریسیته را در فواصل کوتاه هدایت کنند و انرژی را از رطوبت موجود در هوا دریافت کنند.

139
سیم‌مسی با گرافن تقویت شد؛ افزایش ۱۱ درصدی هدایت الکتریکی

سیم‌مسی با گرافن تقویت شد؛ افزایش ۱۱ درصدی هدایت الکتریکی

محققان دانشگاه ایالتی کارولینای شمالی و آزمایشگاه ملی شمال غربی اقیانوس آرام (PNNL) با استفاده از روش پردازش و اکستروژن،کامپوزیت‌ مس/گرافن ساختند که می‌تواند هدایت بهتری نسبت به فلز مس داشته باشد.

189