برسام تک: در ۱۴ شرکت و پروژه نانویی سرمایه‌گذاری کرده‌ایم

برسام تک: در ۱۴ شرکت و پروژه نانویی سرمایه‌گذاری کرده‌ایم

مدیرعامل هلدینگ سرمایه‌گذاری خطرپذیر برسام تک از سرمایه‌گذاری و مشارکت در ۱۴ شرکت و پروژه نانویی خبر داد. این سرمایه‌گذاری‌ها در حوزه‌های آب و محیط‌زیست، الکترونیک، مواد پیشرفته و سلامت بوده است.

150
لایو اینستاگرامی با موضوع «سرمایه‌گذاری خطرپذیر در فناوری نانو» / پنجشنبه ۱۶ بهمن

لایو اینستاگرامی با موضوع «سرمایه‌گذاری خطرپذیر در فناوری نانو» / پنجشنبه ۱۶ بهمن

صفحه اینستاگرام نانو و صنعت، پنجشنبه ۱۶بهمن ماه، رأس ساعت ۹:۳۰ شب، با موضوع «سرمایه‌گذاری خطرپذیر در فناوری نانو»، میزبان مدیرعامل هلدینگ سرمایه‌گذاری خطرپذیر برسام تک (صندوق نانو)، خواهد بود.

1030