دانشگاه آزاد اسلامی؛ تولید هواژل‌هایی که روغن را از پساب جذب می‌کنند

دانشگاه آزاد اسلامی؛ تولید هواژل‌هایی که روغن را از پساب جذب می‌کنند

پژوهشگران ایرانی دانشگاه آیندهوون هلند موفق به تولید هواژل‌هایی شدند که قادر است روغن موجود در پساب را جذب کرده و مانع تکمیل زودهنگام ظرفیت جذب چاه‌های فاضلاب شود.

1231