راه‌اندازی وب‌سایتی برای ترویج کاربردهای صنعتی گرافن

راه‌اندازی وب‌سایتی برای ترویج کاربردهای صنعتی گرافن

فرست‌گرافن برای آشنایی بیشتر مشتریان خود با کاربردهای گرافن، سایت جدیدی راه‌اندازی کرده که در آن مطالب جامعی درباره استفاده از گرافن در صنایع مختلف درج شده است. این اطلاعات به مشتریان این شرکت کمک می‌کند تا با پتانسیل‌های صنعتی محصولات فرست‌گرافن آشنا شوند.

1428