ارزش‌افزوده برای صنایع دستی با نانومواد

ارزش‌افزوده برای صنایع دستی با نانومواد

با توجه به مزیت‌هایی که فناوری نانو به صنایع‌دستی اضافه می‌کند موجب ارزش‌افزوده برای این محصولات می‌شود. با هم‌نشینی نانومواد و صنایع‌دستی نه تنها به کیفیت و ماهیت آثار خدشه‌ای وارد نمی‌شود بلکه قابلیت‌های آن نیز اضافه می‌شود.

986
عقد تفاهم‌نامه همکاری وزارت میراث فرهنگی و گردشگری و ستاد نانو

عقد تفاهم‌نامه همکاری وزارت میراث فرهنگی و گردشگری و ستاد نانو

در حاشیه دوازدهمین نمایشگاه بین‌المللی فناوری نانو، تفاهم‌نامه همکاری بین ستاد ویژه توسعه فناوری نانو و معاونت صنایع دستی و هنرهای سنتی وزارت میراث فرهنگی گردشگری و صنایع دستی در راستای ارتقای کیفی و قدرت رقابت‌پذیری محصولات صنایع دستی با استفاده از فناوری نانو امضا شد.

860